Lege abisua

1. Webgune honen jabearen nortasuna:

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, jakinarazten dizugu www.mendibilformacion.com – https://mendibilformacion.com/ webgunearen titularra dela:

Enpresaren izena:

Mendibil Pedagogi Elkartea

BEZ zenbakia:

G-20432118 IFK

Helbidea:

Letxumborro etorbidea, 58, behea, 20305 Irun, Gipuzkoa

Mugikorra:

943 610610

Posta elektronikoa:

info@mendibilformacion.com

Erregistroko datuak:

Elkarteen Erregistroa AS/G/03604/1992

2. Webgune honen erabilera-baldintza orokorrak

Web orri honetara sartzeak “Erabiltzaile” baldintza egozten du, eta horrek esan nahi du www.mendibilformacion.com webgunean argitaratzen diren baldintza orokorrak espresuki eta erreserbarik gabe onartzen dituzula webean sartzen zaren unean. Beraz, Erabiltzaileak erabilera-baldintza orokor hauek irakurri beharko ditu, webgune honen bidez eskaintzen diren zerbitzuetara sartu eta, hala badagokio, erabili nahi dituen bakoitzean, horiek aldatu egin daitezkeelako.

Zentzu honetan, “Erabiltzailea” ulertuko da www.mendibilformacion.com webgunean garatutako zerbitzu eta jardueretan, doakoak edo kostu handikoak, sartu, nabigatu, erabiltzen edo parte hartzen duen pertsona.

2.1. Helburua eta aplikazio-esparrua

Erabilera-baldintza orokor hauek www.mendibilformacion.com-en sarbidea, nabigazioa eta erabilera arautzen dituzte, baita bere edukien erabileratik eratorritako erantzukizunak ere, hala nola testuak, grafikoak, marrazkiak, diseinuak, kodeak, softwarea, argazkiak, musika, bideoak, soinuak, datu-baseak, irudiak, esamoldeak eta informazioa, bai eta lege nazionalek eta jabetza intelektual eta industrialari buruzko nazioarteko itunek babestutako beste edozein sorkuntza ere.

MENDIBIL ELKARTE PEDAGOGIKOAK zerbitzu zehatzak erabiltzeko eta/edo kontratatzeko aplikagarriak izango diren baldintza partikularrak ezarri ahal izango ditu, aplikazio osagarriko baldintza orokor hauekin.

2.2. Zerbitzuen sarbidea eta erabilera baldintzak

 1. www.mendibilformacion.com webgunean sartzea doakoa da printzipioz. Dena den, zerbitzu eta eduki batzuk zerbitzuaren edo produktuaren aldez aurretiko kontratazioaren menpe egon daitezke, eta kasu hauetan MENDIBIL HEZKUNTZA ELKARTEAK kontratatu aurretik jarriko dituen baldintza partikularrak aplikagarriak dira.
 2. Webgune honetan jasotako zerbitzuak erabiltzeko asmoa duten adingabeek guraso, tutore edo legezko ordezkarien baimena izan beharko dute aldez aurretik, haiek baitira haien ardurapean dauden adingabeek egiten dituzten ekintzen erantzule bakarrak.
 3. Uneoro, Erabiltzaileak webgune honetako zerbitzuak legez erabili beharko ditu, baldintza orokor hauen, indarrean dagoen legeriaren, moralaren eta ordena publikoaren arabera, bai eta Interneten orokorrean onartutako praktiken arabera.
 4. Erabiltzaileak bermatzen du webgune honetan sartutako harpidetza formularioen bidez ematen den informazio guztia zilegia, benetakoa, zehatza, egiazkoa eta eguneratua dela. Erabiltzailearen erantzukizuna izango da ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL berehala jakinaraztea emandako informazioan gerta daitekeen edozein aldaketa.
 5. Erabiltzaileak ez du: birusak, programak, makroak edo edozein karaktere-sekuentzia sartzea webgune honetako sistema informatikoak kaltetu edo aldatzeko helburuarekin; baliabideen kontsumo masiboaren bidez beste erabiltzaileen sarbidea oztopatzea; Webgune honetan jasotako datuak harrapatzea publizitate helburuetarako; webgune honetan jasotako edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, eraldatu edo hirugarrenen eskura jarri; hirugarrenen jabetza intelektualari, industria-sekretuei, kontratu-konpromisoei, ohore-eskubideei, irudiari eta pribatutasun pertsonalari kalte egin diezaieketen ekintzak burutzea webgune honetan jasotako zerbitzuen bidez; Lehia desleiala eta legez kanpoko publizitate ekintzak egitea.
 6. www.mendibilformacion.com webguneko zerbitzu bat erabiltzeko edo/eta kontratatzeko, Erabiltzaileak erregistratzeari ekin behar badio, Erabiltzailea izango da egiazko eta legezko informazioa ematearen ardura. Erregistroaren ondorioz, Erabiltzaileari pasahitz bat ematen bazaio, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du zerbitzu horietara sartzeko pasahitza modu arduratsuan erabiltzea eta isilpean gordetzea. Ondorioz, Erabiltzaileak dira ematen zaizkien identifikatzaile eta/edo pasahitzen behar bezala zaintzearen eta konfidentzialtasunaren erantzule, eta haien erabilera hirugarrenei ez esleitzeko konpromisoa hartzen dute, aldi baterako edo behin betiko, ezta hirugarrenei sarbidea baimentzeko ere. Erabiltzailea izango da zerbitzuen legez kanpoko erabileraren erantzule. Beren pasahitzak lapurtu, galdu edo baimenik gabe sartzeko kasuetan, Erabiltzailea arduratuko da berehala ASOCIACIÓN PEDAGOGICA MENDIBIL horren berri emateaz, horiek baliogabetzeari ekin diezaion. MENDIBIL ELKARTE PEDAGOGIKOA ez da inola ere izango baimenik gabeko hirugarrenek egindako ekintzen erantzule izango, aipatutako jakinarazpena Erabiltzaileak egin arte.

3. Jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak

ELKARTE PEDAGOGIKOA MENDIBIL IRUN, SL . www.mendibilformacion.com – www.mendibilformacion.com osatzen duten elementu guztien jabetza intelektual eta industrialaren eskubideen titularra da, marka, izen komertziala edo zeinu bereizgarria barne. Bereziki eta mugarik gabe, webgunean dauden copyright, diseinu grafiko, iturburu-kode, logotipo, testu, grafiko, ilustrazio, argazki, soinu eta bestelako elementuek babestuta daude.

www.mendibilformacion.com webgunean sartzeak edo nabigatzeak ez du inola ere esan nahi MENDIBIL ELKARTE PEDAGOGIKOAren uko, transmisio edo lizentzia osoa edo partziala Erabiltzaileak bere jabetza intelektual eta industrialaren eskubideak pertsonalki erabiltzeko.

Beraz, Erabiltzaileak aitortzen du www.mendibilformacion.com-eko eduki guztia edo zati bat erreproduzitu, kopiatu, banatu, komertzializatu, eraldatzea, berrerabiltzea, komunikazio publikoa eta, oro har, beste edozein ustiapen-modu, edozein prozeduraren bidez. ren idatzizko baimena MENDIBIL HEZKUNTZA ELKARTEA jabetza intelektual eta/edo industrialaren eskubideen urraketa dakar.

Interneten bidez www.mendibilformacion.com-era borondatez igorritako datu pertsonaltzat hartzen ez den informazio guztia (edozein behaketa, iradokizun, ideia, grafiko, etab. barne) jabetza esklusibo bihurtuko da. MENDIBIL HEZKUNTZA ELKARTEA erabilera-eskubide mugagabeak izango dituela, bere aldeko kalte-ordainik sortu gabe, edo beste inoren alde.

4. Erantzukizunen eta bermeen erregimena

 1. MENDIBIL ELKARTE PEDAGOGIKOA ez du bermatzen www.mendibilformacion.com webgunean jasotako zerbitzuen edo informazioaren legezkotasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna, egiazkotasuna edo zehaztasuna, beraz, baztertzen du edozein motatako kalteen erantzukizun zuzena edo zeharkakoa, baliagarritasuna edo itxaropenak iruzurtzetik eratorritakoak. Erabiltzaileak bertan sartu du.
 2. ASOCIACIÓN PEDAGOGICA MENDIBIL-ek adierazten du neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartu dituela, bere aukeren eta teknologiaren egoeraren arabera, webaren funtzionamendu zuzena eta birusik eta osagai kaltegarririk ez egotea ahalbidetzen dutenak, baina ezin du erantzukizunik hartu. : (a) www.mendibilformacion.com webgunean jasotako eduki eta zerbitzuen jarraitutasuna eta erabilgarritasuna; (b) eduki horietan akatsik ez egotea edo gerta daitekeen edozein akatsen zuzenketa; (c) www.mendibilformacion.com webgunean birusik eta/edo bestelako osagai kaltegarririk ez egotea; d) hartutako segurtasun-neurrien menderaezintasuna; (e) www.mendibilformacion.com-en segurtasun-sistemak urratzen dituen edozein pertsonak eragindako kalteak edo galerak.
 3. Erabiltzailea izango da hirugarrenen aurrean www.mendibilformacion.com helbidera pertsonalki edo bere izenean bidalitako edozein komunikazioren erantzule bakarra, bai eta webgune honetan dauden eduki eta zerbitzuen legezko erabileraren gainean ere.
 4. MENDIBIL ELKARTE PEDAGOGIKOAK www.mendibilformacion.com-en irisgarritasuna aldi baterako eteteko eskubidea gordetzen du, mantentze-, konponketa-, eguneratze- edo hobekuntza-eragiketengatik. Egoerak ahalbidetzen duten bakoitzean , ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBILek bere webgunean argitaratuko du, behar bezain aldez aurretik, zerbitzuak eteteko aurreikusitako data adieraziz.
 5. www.mendibilformacion.com-en dauden beste web orri batzuetarako estekek webguneetara eraman dezakete. MENDIBIL HEZKUNTZA ELKARTEA ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen, ez baitu horien gaineko inolako kontrolik, bere helburua Erabiltzaileari beste informazio-iturri batzuen berri ematea da, eta horretarako Erabiltzaileak edukiak bere ardurapean eta erabilera-baldintzetan sartzen ditu. berean
 6. MENDIBIL ELKARTE PEDAGOGIKOA ez da bere webgunean sartutako eduki eta zerbitzuen Erabiltzaileek egin dezaketen erabileraren erantzule. Ondorioz, ez du bermatzen Erabiltzaileek aipatutako eduki eta zerbitzuez egin dezaketen erabilera erabilera-baldintza orokor hauetara egokitzen denik, ezta arduraz egiten dutenik ere. Iraupena eta aldaketa.

5. Iraupena eta aldaketa

 1. MENDIBIL ELKARTE PEDAGOGIKOAK eskubidea du, osorik edo zati batean, sartzeko baldintza orokor hauek aldatzeko, aldaketak www.mendibilformacion.com webgunean argitaratuz. Era berean, webgunean egokitzat jotzen dituen aldaketak egin ahal izango ditu aldez aurretik jakinarazi gabe, bai eskaintzen dituen edukiak eta zerbitzuak, bai aurkeztu edo kokatzeko modua aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izateko. Ondorioz, Erabiltzailea www.mendibilformacion.com-en sartzen den unean argitaratzen diren baldintza orokorrak baliozkotzat joko dira, beraz, Erabiltzaileak aldian-aldian irakurri beharko ditu erabilera-baldintzak.
 2. Baldintza partikularretan xedatutakoa gorabehera, ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL-ek edozein unetan eten, eten edo eten ahal izango du, aldez aurretik jakinarazi gabe, orrialdeko edukietarako sarbidea, Erabiltzaileak inolako kalte-ordainik eskatzeko aukerarik gabe.

6. Legeria eta eskumena

ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL eta Erabiltzailearen artean ezartzen diren harremanak indarrean dagoen legeria eta jurisdikzio eskudunari buruz indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera arautuko dira. Dena den, araudiak alderdiei eskumen baten mende jartzeko aukera ematen duen kasuetarako, ASOCIACIÓN PEDAGÓGICA MENDIBIL eta Erabiltzailea, dagokiekien beste edozein foru espresuki uko eginez, hiriko Epaitegi eta Auzitegien menpe jartzen dira. Korrika egiten dut.

Pribatutasun-politika

Mendibil Pedagogi Elkarteak (Jabea) bere Pribatutasun Politikaren berri ematen dizu webgune honen bidez nabigatuz edo zerbitzuak kontratatuz jaso daitezkeen erabiltzaileen eta bezeroen datu pertsonalen tratamenduari eta babesari buruz.

Zentzu horretan, Mendibil Pedagogi Elkarteak datu pertsonalak babesteari buruzko indarreko araudia betetzen dela bermatzen du, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko (LOPD GDD). Halaber, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB) pertsona fisikoen babesari buruzkoa (GDPR) betetzen du.

Webgune hau erabiltzeak Pribatutasun Politika hau eta Lege Oharrean jasotako baldintzak onartzea dakar.

Datuen tratamenduan aplikatutako printzipioak

Zure datu pertsonalen tratamenduan, Titularrak honako printzipio hauek aplikatuko ditu, Datuak Babesteko Europako Arautegi berriaren (RGPD) baldintzak betetzen dituztenak:

 • Legezkotasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: Jabeak datu pertsonalak tratatzeko baimena eskatuko du beti, eta helburu zehatz baterako edo gehiagotarako izan daiteke, eta horren inguruan jabeak aldez aurretik jakinaraziko dio Erabiltzaileari erabateko gardentasunarekin.
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: Titularrak eskatzen den xede edo helburuetarako behar diren datuak soilik eskatuko ditu.
 • Kontserbazio-epearen mugaren printzipioa: Jabeak bildutako datu pertsonalak tratamenduaren xede edo helburuetarako behar den denboran gordeko ditu. Jabeak xedearen arabera dagokion kontserbazio-epea jakinaraziko dio Erabiltzaileari.
  Harpidetzen kasuan, Titularrak zerrendak aldian-aldian aztertuko ditu eta erregistro inaktibo horiek denbora luzez ezabatuko ditu.
 • Osotasun- eta konfidentzialtasun-printzipioa: Bildutako datu pertsonalak segurtasuna, konfidentzialtasuna eta osotasuna bermatuta egongo diren moduan tratatuko dira.
  Jabeak beharrezko neurriak hartzen ditu hirugarrenek erabiltzaileen datuak baimenik gabe sartzea edo erabilera desegokia saihesteko.

Eskubideak

Titularrak jakinarazten dizu zure datu pertsonalei buruz eskubidea duzula:

 • Eskatu gordetako datuetarako sarbidea.
 • Eskatu zuzenketa edo baliogabetzea.
 • Eskatu zure tratamenduaren muga.
 • Tratamenduari aurka egin.

Ezin duzu datuen eramangarritasun eskubidea erabili.

Eskubide hauen egikaritza pertsonala da eta, beraz, interesdunak zuzenean gauzatu behar du, Jabeari zuzenean eskatuz, hau da, edozein unetan bere datuak eman dituen bezero, harpidedun edo kolaboratzaile edozein unetan, harremanetan jarri eta informazioa eska dezake. gorde dituzun datuak eta nola lortu dituzun, horiek zuzentzea eskatzea, tratamenduaren aurka egitea, horien erabilera mugatzea edo Jabearen fitxategietan datu horiek baliogabetzea eskatzea.

Sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurka egiteko eskubideak erabiltzeko, mezu elektroniko bat bidali behar duzu info@mendibilformacion.com helbidera, baliozko legezko frogagiriarekin batera, hala nola NANaren fotokopia edo baliokidea.

Babes judizial eraginkorra izateko eta kontrol-agintaritzan erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu, kasu honetan, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian, baldin eta zurekin dagozkion datu pertsonalen tratamenduak Erregelamendua urratzen duela uste baduzu.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua

Webgunera konektatzen zarenean, Jabeari mezu elektroniko bat bidaltzeko, bere buletinera harpidetzeko edo kontratua egiteko, Mendibil Pedagogi Elkartearen ardura duen informazio pertsonala ematen ari zara. Informazio horrek datu pertsonalak izan ditzake, hala nola, zure IP helbidea, izen-abizenak, helbide fisikoa, helbide elektronikoa, telefono zenbakia eta bestelako informazioa. Informazio hau ematean, zure baimena ematen duzu Dinahosting-ek zure informazioa bildu, erabili, kudeatu eta biltegiratzeko, Lege Oharrean eta Pribatutasun Politika honetan azaltzen den moduan soilik.

Datu pertsonalak eta Titularrak tratamenduaren helburua desberdinak dira informazioa harrapatzeko sistemaren arabera.

Jabeak datu pertsonalak tratatzen dituen beste helburu batzuk daude:

 • Lege Oharrean eta aplikagarria den legedian jasotako baldintzak betetzen direla bermatzeko. Horren barnean egon daiteke webgune honi biltzen dituen datu pertsonalen konfidentzialtasuna bermatzen laguntzen duten tresnak eta algoritmoak garatzea.
 • Webgune honek eskaintzen dituen zerbitzuak laguntzeko eta hobetzeko.
 • Erabiltzaileen nabigazioa aztertzeko. Jabeak cookieen erabileraren bitartez lortzen diren beste datu ez-identifikagarriak biltzen ditu, eta cookieen Politikan ezaugarriak eta helburuak zehaztuta dauden webgunean nabigatzean Erabiltzailearen ordenagailura deskargatzen dira.
 • Sare sozialak kudeatzeko. Mendibil Pedagogi Elkarteak presentzia du sare sozialetan. Jabearen sare sozialetan jarraitzaile bihurtzen bazara, datu pertsonalen tratamendua atal honek arautuko du, baita kasu bakoitzean egokiak diren erabilera-baldintzak, pribatutasun-politikak eta sarbide-araubideek ere. aurretik onartu duzula.
  Esteka hauetan kontsulta ditzakezu sare sozial nagusien pribatutasun politikak:

  Titularrak zure datu pertsonalak tratatuko ditu sare sozialean duen presentzia zuzen kudeatzeko, bere jardueren, produktuen edo zerbitzuen berri emateko, baita sare sozialen araudiak onartzen duen beste edozein helburutarako ere.

Datu pertsonalen segurtasuna

Zure datu pertsonalak babesteko, Jabeak arrazoizko neurri guztiak hartzen ditu eta industriako jardunbide onenak jarraitzen ditu galtzea, erabilera okerra, sarbide desegokia, ezagutaraztea, aldatzea edo suntsitzea ekiditeko.

Webgunea Dinahosting-ek hartzen du. Datuen segurtasuna bermatuta dago, horretarako beharrezko segurtasun neurri guztiak hartzen baitituzte. Informazio gehiago lortzeko haien pribatutasun politika kontsulta dezakezu.

Mendibil Pedagogi Elkarteak jakinarazten dio Erabiltzaileari bere datu pertsonalak ez zaizkiela hirugarren erakundeei lagako, salbu eta datuen lagapena legezko betebeharren baten menpe dagoela edo zerbitzu bat emateak tratamendu-kudeatzaile batekin kontratu-harremanaren beharra dakarrenean.

Beste webgune batzuetako edukia

Webgune honetako orrialdeek eduki txertatuak izan ditzakete (adibidez, bideoak, irudiak, artikuluak, etab.). Beste webguneetako txertatutako edukiak beste webgunea bisitatu izan bazenu bezala jokatzen du.

Webgune hauek zuri buruzko datuak bil ditzakete, cookieak erabil ditzakete, hirugarrenen jarraipen-kode gehigarria txertatu eta kode hau erabiliz zure interakzioa kontrolatu.

Cookieen politika

Webgune honek behar bezala funtziona dezan, cookieak erabili behar dituzu, hau da, zure web arakatzailean gordetzen den informazioa.

Cookieen Politikaren orrian bilketa politikarekin, xedearekin eta cookien tratamenduarekin lotutako informazio guztia kontsulta dezakezu.

Datuak tratatzeko legezkotasuna

Zure datuak tratatzeko legezko oinarria hau da: baimena.

Jabearekin harremanetan jartzeko, buletin batera harpidetzeko edo webgune honetan iruzkinak egiteko Pribatutasun Politika hau onartu behar duzu.

Datu pertsonalen kategoriak

Titularrak tratatzen dituen datu pertsonalen kategoriak hauek dira:

 • Identifikazio datuak.
 • Bereziki babestutako datuen kategoriak ez dira prozesatzen.

Datu pertsonalak gordetzea

Jabeari ematen dizkiozun datu pertsonalak ezabatzeko eskatu arte gordeko dira.

Datu pertsonalen hartzaileak

 • Google Analytics Google, Inc.-ek eskaintzen duen web-analisi-zerbitzu bat da, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Estatu Batuak (“Google”) egoitza duen Delaware konpainiak.
  Informazio gehiago: https://analytics.google.com
  Google Analytics-ek “cookie-ak” erabiltzen ditu, hau da, zure ordenagailuan kokatutako testu-fitxategiak, Jabeari Webgunearen Erabiltzaileek egiten duten erabilera aztertzen laguntzeko. Cookieak webgunearen erabilerari buruz sortzen duen informazioa (IP helbidea barne) zuzenean transmitituko du eta Google-k Estatu Batuetako zerbitzarietan gordeko du.

Google Pribatutasun-gidalerroak orriak Google-k pribatutasuna nola kudeatzen duen azaltzen du cookieen eta bestelako informazioaren erabilerari dagokionez.

Google-k eta bere bazkideek erabiltzen dituzten cookie-moten zerrenda eta publizitate-cookieen erabilerari buruzko informazio guztia ere ikus dezakezu.

Web-nabigazioa

http://www.mendibilformacion.com nabigatzean, identifikatzeko ez diren datuak jaso daitezke, eta horien artean daude IP helbidea, geokokapena, zerbitzuak eta guneak nola erabiltzen diren, nabigazio ohiturak eta identifikatzeko erabili ezin diren beste datu batzuk. zuk.

Webguneak hirugarrenen analisi-zerbitzu hauek erabiltzen ditu:

 • Google Analytics

Jabeak lortutako informazioa datu estatistikoak lortzeko, joerak aztertzeko, gunea administratzeko, nabigazio ereduak aztertzeko eta informazio demografikoa biltzeko erabiltzen du.

Datu pertsonalen zehaztasuna eta egiazkotasuna

Onartzen duzu Jabeari emandako datuak zuzenak, osoak, zehatzak eta egungoak direla, baita behar bezala eguneratuta edukitzea ere.

Webgunearen Erabiltzailea zaren aldetik, Webgunera bidalitako datuen egiazkotasunaren eta zuzentasunaren erantzule bakarra zara, Mendibil Pedagogi Elkartea horri dagokionez edozein erantzukizunetatik salbuetsiz.

Onarpena eta adostasuna

Webgunearen Erabiltzaile gisa, adierazten duzu datu pertsonalak babesteko baldintzen berri jaso duzula, onartzen duzula eta onartzen duzula Mendibil Pedagogi Elkarteak Pribatutasun Politika honetan adierazitako moduan eta helburuetarako tratatzea.

ezeztagarritasuna

Sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurka egiteko eskubideak erabiltzeko, mezu elektroniko bat bidali behar duzu info@mendibilformacion.com helbidera, baliozko legezko frogagiriarekin batera, hala nola NANaren fotokopia edo baliokidea.

Eskubide hauen egikaritzeak ez du barne hartzen Mendibil Pedagogi Elkarteak administrazio-, legezko edo segurtasun-ondorioetarako gordetzera behartuta dagoen daturik.

Pribatutasun-politikaren aldaketak

Jabeak Pribatutasun Politika hau aldatzeko eskubidea gordetzen du, legeria edo jurisprudentzia berrietara egokitzeko, baita industriako praktiketara ere.

Politika hauek indarrean egongo dira behar bezala argitaratutako beste batzuek aldatzen dituzten arte.